> ZeestadStaal, Huis van het Werk en Nederrijn Schoonmaak nieuwe ondertekenaars Taalakkoord

ZeestadStaal, Huis van het Werk en Nederrijn Schoonmaak nieuwe ondertekenaars Taalakkoord

Certificaat taalakkoord

Eind augustus hebben drie nieuwe werkgevers het Taalakkoord Werkgevers ondertekend.

ZeestadStaal

ZeestadStaal maakt het mogelijk om mensen met een arbeidsafstand of opleiding (ROC of Praktijkschool), middels onze diensten in metaal-hout-fietsen-horeca-sport-uitzendbureau een grotere kans te bieden op de arbeidsmarkt. ZeestadStaal wil samen met de gemeente Den Helder een taalcafé opzetten in hun "Kantine". Zo wil de organisatie mensen met een taalachterstand ondersteunen.

Lees voor meer informatie het ambitiedocument van ZeestadStaal.

Huis van het Werk

Huis van het Werk is een netwerkorganisatie voor en door werkgevers in Noord Holland-Noord. Huis van het Werk zet zich in om het aanwezige en potentiele talent te vinden en te behouden voor de arbeidsmarktregio NHN. Door aan te sluiten bij het Taalakkoord wil Huis van het Werk de werkgevers faciliteren en ondersteunen bij het inzetten van het arbeidsmarktpotentieel in de regio, ook als dit medewerkers zijn die op het gebied van taal een steuntje in de rug nodig hebben. Anderzijds wil Huis van het Werk zich sterk maken voor de medewerkers die zich niet willen laten beperken door een taalachterstand en hun toegevoegde waarde voor de werkgevers in de regio willen inzetten.

Lees voor meer informatie het ambitiedocument van Huis van het Werk

Nederrijn Schoonmaak

Nederrijn is een regionale schoonmaakdienstverlener. Onze medewerkers zijn onze kracht. Zij maken het verschil in de dienstverlening op locatie. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan en dit plezier uitstralen bij onze opdrachtgevers. Zij zijn onze ambassadeur op locatie.

Steeds vaker wordt er door onze opdrachtgevers dagschoonmaak uitgevraagd. Dit betekent dat onze medewerkers tijdens de uitvoering van het primaire proces van onze opdrachtgever aanwezig zijn op de locaties. Zij voeren hierdoor niet uitsluitend schoonmaakwerkzaamheden uit, maar communiceren ook met gebouwgebruikers.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is laaggeletterdheid bij ons onder de aandacht gekomen. Immers, wij hebben een project gesponsord waarbij laaggeletterdheid al vroeg in het leven wordt tegengegaan voor een volgende generatie. Vervolgens zijn wij tot het besef gekomen dat laaggeletterdheid ook binnen onze organisatie voor zou kunnen komen. Veelal heeft dit een negatief effect op ziekteverzuim, werkplezier en het juist uitvoeren van schoonmaakhandelingen. Wij willen dit dan ook verbeteren door bovenstaande acties uit te voeren, alsmede nieuwe acties op te zetten.

Lees voor meer informatie het ambitiedocument van Nederrijn Schoonmaak.

Categorieën: