> Mbo-scholen wettelijk verplicht om klachtenregeling te hebben

Mbo-scholen wettelijk verplicht om klachtenregeling te hebben

Minister Jet Bussemaker die voor de klas staat

Alle mbo-scholen worden wettelijk verplicht een deugdelijke klachtenregeling te hebben. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd om het klachtrecht in de wet vast te leggen. Hierdoor krijgen mbo-studenten meer mogelijkheden om klachten aan de orde te stellen, kunnen ze de school op haar verantwoordelijkheid aanspreken en wordt hun positie verder versterkt.

Voor kwalitatief goed onderwijs is open staan voor feedback, klachten en verbetersuggesties van studenten en ouders onontbeerlijk. Toch zijn er nog steeds mbo-instellingen die niet goed omgaan met klachten en waar studenten en ouders onvoldoende gehoor vinden. Het wetsvoorstel dwingt deze scholen om hier ook werk van te maken.

In het primair, voortgezet en hoger onderwijs is het klachtrecht reeds wettelijk verankerd. Dat wordt nu ook in het middelbaar beroepsonderwijs wettelijk geregeld. Het klachtrecht voorziet erin dat alle instellingen (zowel bekostigde instellingen als particuliere instellingen) een klachtenregeling moeten hebben, die ertoe leidt dat klachten van studenten over het onderwijs en gedragingen van het bevoegd gezag of personeel behoorlijk behandeld worden. Ook aankomend studenten die aan de desbetreffende instelling onderwijs willen gaan volgen maar nog niet zijn ingeschreven en voormalige studenten en examendeelnemers vallen onder het klachtrecht.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Categorieën: 
Mbo