> Nieuwe groep carrièreswitchers start zorgopleiding

Nieuwe groep carrièreswitchers start zorgopleiding

Het resultaat is dat 23 carrièreswitchers starten met het verkorte opleidingstraject Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) mbo-niveau 3 aan het Dulon College. Negen kandidaten zonder werk (uitkeringsgerechtigden) én veertien mensen die al aan het werk zijn in een andere sector maken via deze unieke samenwerking de switch naar de Zorg.

Jan Hondebrink, Manager WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley, is blij met deze samenwerking:

,,Dit is de enige manier om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. De zorg- en welzijnssector heeft te maken met een oplopend personeelstekort. De werkervaring en de opleiding van de groep werkzoekenden sluiten vaak niet aan. Dat terwijl er genoeg werkzoekenden zijn die gemotiveerd zijn om te leren. Deze opleiding biedt hen de kans om leren en werken te combineren. Geweldig dat er zoveel werkgevers in deze opleiding participeren. Zo kunnen zelfs de kandidaten hun toekomstige werkgever kiezen, in plaats van andersom, dus eigenlijk de omgekeerde wereld.''

Samenwerkend partner Ineke Slagter, senior programmamanager Waard om voor te Werken! van werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) vertelt:

,,VIG in de regio Foodvalley is een van de 35 acties van het regionaal actieprogramma aanpak tekorten (RAAT), Waard om voor te werken! De resultaten van de intensieve samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid binnen dit programma, zoals ook bij VIG in de regio Foodvalley, geven vertrouwen in de toekomst. Het is prachtig om te zien hoe alle partners de krachten bundelen om kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening te kunnen bieden.''

MAATWERK 

Het Dulon College ontwikkelde in samenwerking met opleider UPGRADE deze versnelde opleiding. Gericht op mensen die al werk- en levenservaring hebben. Over anderhalf jaar kunnen de studenten een landelijk erkend mbo-diploma niveau 3 in ontvangst nemen. In mei maakten ze tijdens een introductiebijeenkomst al kennis met elkaar en met de docenten. Vanaf nu gaan zij echt aan de slag met de opleiding.


Foto: Lisette Brenkman