> Samenwerking met partners

Samenwerking met partners

Het Leerwerkloket werkt in vrijwel alles samen met andere organisaties of ondersteunt hen zonder hun taken over te nemen. Daardoor kunnen we scherp blijven naar onszelf en anderen in ‘waar we van zijn.' Door samenwerking stimuleren we een leven lang ontwikkelen én werken en komen (met arbeidsmarktgericht opleiden) meer mensen duurzaam aan het werk. 

Leerwerkloket werkt mee aan bijeenkomsten voor kandidaten, bij speeddates en banenmarkten, aan zij-instroombeurzen en praktijkmiddagen bij werkgevers. De ene keer als aanjager van een nieuwe activiteit of workshop, de andere keer als verbinder die partijen bij elkaar brengt om praktijkoriëntaties te organiseren of leerwerkarrangementen te initiëren.

Daarnaast werkt het Leerwerkloket met partners aan het organiseren van oriëntatiecarrousels. Om inwoners van Midden Gelderland de kans te bieden om kennis te maken met nieuw werk op basis van talenten of competentiematch. En werkgevers kennis te laten maken met onbekend talent. Door ontmoeting te organiseren, ontdekken zij wat wel en niet past. Ervaren een alternatief spoor, ontdekken ander werk en nieuwe vaardigheden of zetten vaardigheden in een nieuwe branche in. Werkgevers vinden onbekend talent door een vacature passend te maken, al dan niet met een korte training of opleiding op maat.
 

 

SBB Helpt, juist nú tijdens corona tijd.
Met het actieplan SBB Helpt, zorgt het SBB samen met scholen en bedrijven dat 13.000 mbo-studenten dit schooljaar hun stage of leerbaan kunnen vervolgen. Met elkaar wordt gekeken naar alternatieven om schooluitval te voorkomen en stages en leerbanen te behouden. Zodat iedereen door kan. Nu én later. Lees het Actieplan.

Netwerk Leerwerkloket Midden Gelderland

Ketenpartners:
UWV
ROC Rijn IJssel
Gemeente Arnhem

De adviseurs:
WSP MG
SBB
Scalabor


 

Landelijk Netwerk


 

Recente evenementen