> Samenwerking met partners

Samenwerking met partners

Het Leerwerkloket werkt in vrijwel alles samen met andere organisaties of ondersteunt hen zonder hun taken over te nemen. Daardoor kunnen we scherp blijven naar onszelf en anderen in ‘waar we van zijn.' Vaste partners zijn de belangrijkste onderwijs- en arbeidsmarktpartijen zoals regiogemeenten, Werkgevers Servicepunt, ROC, UWV, SBB, Activerend Werk en arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor. Door samenwerking stimuleren we een leven lang ontwikkelen én werken en komen met arbeidsmarktgericht opleiden meer mensen duurzaam aan het werk.

Leerwerkloket werkt mee aan bijeenkomsten voor kandidaten, bij speeddates en banenmarkten, aan zij-instroombeurzen en praktijkmiddagen bij werkgevers. De ene keer als aanjager van een nieuwe activiteit of workshop, de andere keer als verbinder die partijen bij elkaar brengt om praktijkoriëntaties te organiseren of trajecten te initiëren.

Om tot situaties te komen waarbij meer mensen arbeidsmarktgericht opgeleid worden en aan het werk komen, zijn creativiteit en samenwerkingsbereidheid nodig van alle partijen. De kracht van Leerwerkloket is de onafhankelijkheid waarmee het op een deskundige manier partijen bij elkaar kan brengen.
 

Artikel tijdschrift VNG, IVIO en Leerwerkloket Midden Gelderland.pdf datum 29 juni 2018