> Nieuws

Nieuws

Landelijk nieuws

In Nederland zijn er meer dan 138.000 jongvolwassenen (23- tot 27-jarigen) zonder werk of opleiding, met onvoldoende perspectief op verbetering van hun situatie.

25-04-2016 | Lees meer
Regionaal nieuws

Met ingang van 1 april 2016 biedt UWV in de WW-dienstverlening een nieuw instrument aan voor klanten. Het gaat hier om de brug-WW zonder sectorplan. Deze regeling maakt het voor iemand mogelijk om al deels te gaan werken voor de nieuwe werkgever en deels een noodzakelijke (om)scholing te volgen vanuit de WW. De uitvoerbaarheid van deze door de overheid aangedragen maatregel is onlangs binnen UWV getoetst in de uitvoeringstoets ‘van werk-naar-werk maatregelen’.

23-03-2016 | Lees meer
Landelijk nieuws

UWV verzorgt voor 50-plussers die drie maanden geen werk hebben en gebruik maken van een WW-uitkering een training om hen te ondersteunen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.

27-08-2015 | Lees meer
Landelijk nieuws

In de SBB Barometer van juni 2015 staat dat vergeleken met een jaar geleden de stage- en leerbanenmarkt licht verschoven is.

02-07-2015 | Lees meer
Minister Jet Bussemaker die voor de klas staat
Landelijk nieuws

Alle mbo-scholen worden wettelijk verplicht een deugdelijke klachtenregeling te hebben. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd om het klachtrecht in de wet vast te leggen.

30-06-2015 | Lees meer

Pagina's