> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Broepsonderwijs bedrijfsleven
Landelijk nieuws

SBB heeft samen met UWV de nieuwe Basiscijfers Jeugd uitgebracht.

15-06-2016 | Lees meer
Regionaal nieuws

De looptijd van de campagne Jongerenvoucher in de regio Midden Gelderland is met een jaar verlengd. De Jongerenvoucher staat voor een bedrag van 1.250 euro dat een werkgever kan gebruiken om te investeren in jong talent en daarmee in zijn/haar bedrijf.
Werkgevers die een jongere een kans geven op de arbeidsmarkt kunnen de Jongerenvoucher nog tot 31 december 2016 aanvragen. Jongeren hebben vaak een frisse kijk op zaken en dat kan een stimulans zijn voor een bedrijf.

26-04-2016 | Lees meer
Landelijk nieuws

In Nederland zijn er meer dan 138.000 jongvolwassenen (23- tot 27-jarigen) zonder werk of opleiding, met onvoldoende perspectief op verbetering van hun situatie.

25-04-2016 | Lees meer
Regionaal nieuws

Met ingang van 1 april 2016 biedt UWV in de WW-dienstverlening een nieuw instrument aan voor klanten. Het gaat hier om de brug-WW zonder sectorplan. Deze regeling maakt het voor iemand mogelijk om al deels te gaan werken voor de nieuwe werkgever en deels een noodzakelijke (om)scholing te volgen vanuit de WW. De uitvoerbaarheid van deze door de overheid aangedragen maatregel is onlangs binnen UWV getoetst in de uitvoeringstoets ‘van werk-naar-werk maatregelen’.

23-03-2016 | Lees meer
Landelijk nieuws

UWV verzorgt voor 50-plussers die drie maanden geen werk hebben en gebruik maken van een WW-uitkering een training om hen te ondersteunen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.

27-08-2015 | Lees meer

Pagina's