> Brug-WW zonder sectorplan

Brug-WW zonder sectorplan

Met ingang van 1 april 2016 biedt UWV in de WW-dienstverlening een nieuw instrument aan voor klanten. Het gaat hier om de brug-WW zonder sectorplan. Deze regeling maakt het voor iemand mogelijk om al deels te gaan werken voor de nieuwe werkgever en deels een noodzakelijke (om)scholing te volgen vanuit de WW. De uitvoerbaarheid van deze door de overheid aangedragen maatregel is onlangs binnen UWV getoetst in de uitvoeringstoets ‘van werk-naar-werk maatregelen’.

Bestand: